Село Попина
Село Попина

Обадете се

+359 (0)86 68-22-19

Работно време

08:00 - 18:00

Пишете ни

kmetstvo@selopopina.com

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Начало | Новини

16 JULY 2019 | КМЕТ

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ДАТАТА И ЧАСА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ Е ПРОМЕНЕНА

Растителнозащитните, дезинфекционни и дезинсекционни дейности ще се проведат на 19.07.2019 г. от 5:00 до 10:00 часа сутринта.

 

У В Е Д О М И Т Е Л Н О П И С М О

От Сезгин Басри Алиибрям
ОБЩИНА СИТОВО
БУЛСТАТ 000565544
Адрес: с.Ситово, ул.”Трети март” №72

ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

В изпълнение на Наредба № 13 от 26. 08.2016г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме:

1. На 18.07.2019 г. от 05,00 до 10,00 часа ще се проведе авиационно третиране против комари с препарат „Ефциметрин 10ЕК”, активно вещество Циперметрин.
При неблагоприятни атмосферни условия третирането ще претърпи корекция.

2. Подлежащите на третиране терени са неурбанизираните площи в ивица до 2 км южно от брега на р. Дунав.
3. Препаратът/продуктът е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за дезинсекция срещу комари.
4. За организиране и провеждане на третирането отговаря Българска агенция по безопасност на храните. Севджан Джелил Адем – Зам.кмет на Община Ситово

От МВР-Силистра, тел: 086-88-22-13 мобилен 0889472655

СПОДЕЛИ

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

  • Удължава се срока на обявеното бедствено положение

    © Copyright 2019 с. Попина Разработен от Глобал Девелопмънт ЕООД