Село Попина
Село Попина

Обадете се

+359 (0)86 68-22-19

Работно време

08:00 - 18:00

Пишете ни

kmetstvo@selopopina.com

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА НА ОБЯВЕНОТО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

Начало | Новини

10 AUGUST 2019 | КМЕТ

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА НА ОБЯВЕНОТО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

ОБЩИНА

ул. "Трети март" 72


СИТОВО

тел.:086/88-22-13
e-mail:sitovo@mail.bg
ЗАПОВЕД

No.235
с.Ситово, 06.08.2019

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Заповед No. РД-20-39/06.08.2019г. на Областен управител на Облас Силистра за удължаване срока на обявеното бедствено положение на тероторията на Област Силистра и писмо исх. No. РД-08-405/06.08.2019г. на директора на ОДБХ - Силистра


НАРЕЖДАМ

  1. ЗАБРАНЯВАМ ПРОВЕЖДАНЕТО на масови мероприятия на територията на общината до 20.08.2019г.
  2. Задължавам кметовете на кметства и кметски намесници на кметски наместничества на територията на общината незабавно да уведомят гражданите за забраната на масови мероприятия, с цел недопускане струпване на хора.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички граждани в общината и да се публикува на сайта на Община Ситово.

На кметовете на кметства и кметски наместници на кметски наместничества да се връчи копие от заповедта за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.


СПОДЕЛИ

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

© Copyright 2019 с. Попина Разработен от Глобал Девелопмънт ЕООД